(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru
Taith er cof am Cef Edwards

Taith er cof am Cef Edwards

Taith er cof am Cefin Edwards Mae rhai o staff YGC am feicio o Bwllheli i Gaernarfon ac eraill am gerdded o Fryncir i Gaernarfon ar y 7fed o Fai 2022 er cof am ein ffrind Cefin Edwards. Rydym yn casglu arian at Dîm Achub Mynydd Llanberis, CAC – Climbers Against...
CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGCHysbyseb dwy swyddPrentis Peirianneg Sifil (Adeiladau ac Isadeiledd) (2 Flynedd) – Cyf: 19-077Prentis Peirianneg Sifil (Dŵr ac Amgylchedd) (2 Flynedd) – Cyf: 19-076Dewis dy ddyfodol!Os wyt ti’n chwilio am y cyfle perffaith i...