(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Dylunio Adeiladau

Ac Arolygu eiddo

Adeiladwyd gyda hyder…

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau ar gyfer yr amgylchedd adeiledig.

Gyda mynediad at ystod eang o adnoddau a phrofiadau, mae ein tîm Penseiri, Peirianwyr Strwythurol, Peirianwyr Mecanyddol a Thrydanol, a Syrfewyr Adeiladu, yn rhoi’r gallu i ni ddarparu gwasanaeth ar gyfer prosiect o bob maint a chymhlethdodau. 

Mae gan ein timau’r profiad a’r angerdd i gyflawni a rhannu’r daith gyda’n cleientiaid, gan roi iddynt y lefel o wasanaeth y maent wedi’i ddisgwyl. Rydym yn arwain o gychwyn y prosiect, gan roi gwybodaeth gadarn ar gyfer rheoli gofynion cleientiaid sy’n llifo trwy gylchred bywyd y prosiect i’w drosglwyddo.

Os yn rhaglen waith cymhleth neu brosiect unigol, mae ein methodoleg yn parhau i fod yr un peth ac mae ein hamcanion yn glir.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector Eiddo ac Adeiladu yn cynnwys:

Dylunio Pensaernïol

Z

Astudiaethau Dichonoldeb

Dylunio Mewnol

w

Ymgynghorydd Cleient

Arolygon Mesuredig

l

Delweddau 3D A BIM

i

Ceisiadau Cynllunio

T

Arolygu Adeiladau ac Archwiliadau

Prif Ddylunydd CDM

Rheoli Prosiect

Datrysiadau Draenio

Gweinyddiaeth Contractau

Ymgymryd  Rôl Prif Ddylunydd CDM a Dylunio

 
 

arolygu gwydnwch llifogydd eiddo

 
 

Ymgynghorydd Arweiniol / Prif Ddylunydd

 
 

Adeilad Rhestredig

 
 
i

Rheolaeth Adeiladu