(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

DYLUNIO ISADEILEDD 

A THRAFNIDIAETH

Dylunio ac Ymgynghoriaeth …

Rydym yn cynnig gwasanaethau ymgynghori cynhwysfawr ym meysydd isadeiledd a thrafnidiaeth gan chwarae rhan allweddol yn y sector ers dros 20 mlynedd. Rydym yn mwynhau perthynas waith agos â Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwmnïau Preifat ledled Cymru.

Ers 1996, rydym wedi cyflawni gwaith ymgynghorydd dylunio a pheirianneg dibynadwy ar nifer o brosiectau seilwaith a chludiant allweddol.

Rydym yn cynnig ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at brosiectau, gan ddefnyddio gwybodaeth arbenigol / arbenigedd o sectorau eraill i sicrhau llwyddiant pob prosiect a ymgymerir ag ef. Gydag adnoddau i gyflawni holl ystod o ddisgyblaethau peirianneg sifil, rydym yn darparu ei gwsmeriaid isadeiledd a chludiant gyda phob gwasanaeth y mae arnynt ei angen ar gyfer prosiect llwyddiannus, beth bynnag yw ei faint a’i gymhlethdod.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector Isadeiledd a Thrafnidiaeth yn cynnwys:

Cyflawni Prosiectau Isadeiledd

 
 

Rheoli Pontydd a Strwythurau CynnalPeirianneg Trafnidiaeth

 
 
l

Peirianneg Trafnidiaeth

 
 

Peirianneg Dŵr a Dŵr Gwastraff

 
 

Harbyrau a Marinas

 
 

Archwiliadau Diogelwch Ffyrdd

 
 

Asesiadau Effaith Traffig

 
 

Dylunio Marciau Ffordd Ac Arwyddion

 
 

Astudiaethau Gwrthdrawiad

Arolygon Traffig a Chasglu Data

 

 

 

Dylunio a Archwilio