(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

CYSYLLTWCH Â NI

Os hoffech chi ddysgu mwy am YGC a’r gwasanaethau a ddarparwn, hoffem glywed gennych chi!

Am y diweddaraf o YGC, dilynwch ni ar unrhyw un o’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

ffôn

(01286) 679426

cyfeiriad post

YGC
Swyddfa Penrallt,
Ffordd Pafiliwn,
Caernarfon,
Gwynedd.
LL55 1BN

Swyddfa Caernarfon

YGC
Swyddfa Penrallt
Ffordd Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Swyddfa Pwllheli

YGC

Swyddfa’r Cyngor

Ffordd y Cob

Pwlllheli

Gwynedd

LL53 5AA

Swyddfa Dolgellau

YGC

Swyddfa’r Cyngor

Cae Penarlag

Dolgellau

Gwynedd

LL40 2YB