(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

SYRFEWYR MEINTIAU AC

YMGYNGHORIAETH COSTAU

Rydym yn darparu gwasanaethau costau, amcangyfrifo, caffael, rheoli prosiect a gwasanaethau ymgynghoriaeth arbenigol eraill i gleientiaid o’r sector cyhoeddus a phreifat.

O’r cychwyn cyntaf hyd at ddiwedd prosiectau amlweddog, mae ein tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr o ymgynghori arbenigol ar adeiladu a pheirianneg gyda sylw penodol i optimeiddio risg y cleient, gwella ymwybyddiaeth o werth a sicrhau goruchwyliaeth a manylion costau llawn ar ran y cleient.

Mae’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y sector 

Syrfewyr Meintiau ac Ymgynghoriaeth Costau yn cynnwys:

 

Rheoli Prosiectau a Goruchwylio Achrededig NEC

 
 

Datrys Anghydfodau

 
 

Ffurfio Strategaeth Caffael a Chontract

 
 

Arwain a gweinyddu'r broses gaffael

 
 
t

Amcangyfrif a chynllunio costau cyn-gontract

 
 

Rheoli Risg a Pheirianneg Gwerth

 
 

Rheoli costau ôl-gontract a rheoli newid

 
 
i

Gwerthuso'r Prosiect