(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Ysgol Cae Top, Bangor

Client: Cyngor Gwynedd
Contractwr: Carillion

Côst y gwaith:

 £4m

Cwblhad y gwaith:

 2009
Mae’r ysgol newydd yn ardal Eithinog, Bangor, yn adnodd o’r radd flaenaf ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain.
Adeiladu
Cafodd yr ysgol newydd £4 miliwn ei dylunio ar gyfer 210 o ddisgyblion. Mae’r ysgol mewn ardal o bwysigrwydd ecolegol ac mae ei dyluniad yn gydymdeimladol gyda’r amgylchedd o’i chwmpas.
Mae sawl nodwedd adnewyddol ynyr adeilad, gan gynnwys:
 • Gosodiad cynllun y llawr sy’n gwneud defnydd llawn o adnoddau naturiol, yn enwedig ei siâp ar ffurf L.
 • Paneli haul i roi rhagor o ddwr poeth ar gyfer twymo.
 • Pympiau gwres daear i dwymo o dan y lloriau.
 • Paneli ffotofaltig a melin wynt i gynhyrchu trydan.
 • Ailgylchu dwr glaw o’r to i olchi toiledau.
 • Ffenestri mawr i adael goleuni i mewn ac i awyru.
Mae gan yr ysgol fantais hefyd o fod yn hollol hygyrch i bobl gydag anabledd corfforol a gosodwyd ysgeintwyr i ddiogelu’r adeilad rhag tân. Bydd y plant ar eu hennill yn addysgol hefyd drwy wybod faint o ynni sy’n cael ei gynhyrchu bob dydd gan dechnolegau adnewyddol. Mae’r rhan fwyaf o’r ysgol ar y llawr gwaelod a dim ond yr ystafelloedd cyfri aduron a cherdd sydd ar y llawr cyntaf.
Mae gan yr ysgol glwb ar ôl ysgol sy’n cyfarfod mewn ystafell a fydd yn ystafell gymunedol ar rai adegau o’r dydd.
Mae adnoddau eraill yr ysgol yn cynnwys:
 • 8 ystafell ddosbarth
 • llyfrgelloedd
 • mannau adnodau ymarferol
 • ystafelloedd dillad a newid
 • prif neuadd gyda stiwdio gweithgaredd,
 • cegin
 • ystafelloedd sta
 • storfeydd a thoiledau