(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Taith er cof am Cefin Edwards

Mae rhai o staff YGC am feicio o Bwllheli i Gaernarfon ac eraill am gerdded o Fryncir i Gaernarfon ar y 7fed o Fai 2022 er cof am ein ffrind Cefin Edwards. Rydym yn casglu arian at Dîm Achub Mynydd Llanberis, CAC – Climbers Against Cancer a Banc Bwyd Arfon. Plîs cefnogwch ni os y gallwch.

Yn ôl yn mis Rhagfyr derbyniwyd newyddion hynod o drist bod ffrind a chydweithiwr i lawer un ohonom yn Cyngor Gwynedd, Cefin Edwards wedi marw yn dilyn cyfnod byr o salwch. Mae ein meddyliau i gyd yn parhau i fod gyda theulu Cefin ac ei gydweithwyr yn yr Adran YGC.

Roedd Cefin pob tro hefo gwên ar ei wyneb (direidus medda rhai) a mwy na pharod i gefnogi pawb gan ddefnyddio ei brofiad eang. Roedd yn ddiplomydd, gyda’r gallu i uniaethu gydag ystod eang o bobl o du mewn a thu allan i’r Cyngor, ac yn fodlon rhoi syniadau unigryw ac ymarferol ymlaen er gwella’r atebion i unrhyw broblem. Roedd Cef yn uchel iawn ei barch ar draws yr Adran, y Cyngor a’r diwydiant.

Ymunodd Cefin a’r hen Gyngor Sir Gwynedd yn 1979 o McAlpines, lle gweithiodd ar gynllun enfawr “Dinorwic Hydro Electric Power”. Yn ei amser gyda’r Cyngor gweithiodd ar bob math o gynlluniau heriol iawn.

Roedd yn uchel iawn ei barch oherwydd ei wybodaeth a’i brofiad; mwy na dim, ei gymeriad oedd yn allweddol i hyn.  Rydym i gyd yn YGC wedi colli cydweithiwr a ffrind hoffus a phoblogaidd.  Braint oedd cael gweithio hefo Cef a’i alw yn ffrind.

 

Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniadau – JustGiving