(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru
Taith er cof am Cef Edwards

Taith er cof am Cef Edwards

Taith er cof am Cefin Edwards Mae rhai o staff YGC am feicio o Bwllheli i Gaernarfon ac eraill am gerdded o Fryncir i Gaernarfon ar y 7fed o Fai 2022 er cof am ein ffrind Cefin Edwards. Rydym yn casglu arian at Dîm Achub Mynydd Llanberis, CAC – Climbers Against...

Gwaith lliniaru llifogydd Rhostryfan yn cychwyn

DATGANIAD I’R WASG – GWYNEDD Gwaith lliniaru llifogydd Rhostryfan yn cychwyn Mae gwaith ar brosiect pwysig lliniaru llifogydd gwerth £1 miliwn wedi cychwyn ym mhentref Rhostryfan ger Caernarfon. Mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu’r cynllun sydd yn cael ei ariannu...