(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU Newyddion a Digwyddiadau Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol YGC – ar restr fer y categori ‘Effaith ar Wydnwch Hinsawdd’ (Impact in Climate Resilience) yng Ngwobrau Cwmnïau’r Flwyddyn y New Civil Engineer 2019....

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) wedi derbyn achrediad y Safon “Buddsoddwyr mewn Pobl”, sy’n arwydd o’n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl. Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy’n...

Lansiad llyfryn newydd YGC

Llyfryn newydd sbon ar gyfer YGC Rydym wrth ein bodd cyhoeddi lansiad ein llyfryn newydd sbon. Mae ein llyfryn yn rhoi trosolwg o’r holl wasanaethau y gallwn eu cynnig i’n cleientiaid: – Ymgynghoriaeth Amgylcheddol Llifogydd ac Arfordirol Dylunio...