(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru
Taith er cof am Cef Edwards

Taith er cof am Cef Edwards

Taith er cof am Cefin Edwards Mae rhai o staff YGC am feicio o Bwllheli i Gaernarfon ac eraill am gerdded o Fryncir i Gaernarfon ar y 7fed o Fai 2022 er cof am ein ffrind Cefin Edwards. Rydym yn casglu arian at Dîm Achub Mynydd Llanberis, CAC – Climbers Against...

Gwaith lliniaru llifogydd Rhostryfan yn cychwyn

DATGANIAD I’R WASG – GWYNEDD Gwaith lliniaru llifogydd Rhostryfan yn cychwyn Mae gwaith ar brosiect pwysig lliniaru llifogydd gwerth £1 miliwn wedi cychwyn ym mhentref Rhostryfan ger Caernarfon. Mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu’r cynllun sydd yn cael ei ariannu...
Gwasanaeth cynghori cynhwysfawr ar ddraenio

Gwasanaeth cynghori cynhwysfawr ar ddraenio

Gwasanaeth cynghori cynhwysfawr ar ddraenio O fis Awst ymlaen, bydd adran Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd (YGC) yn cynnig gwasanaeth cynghori cynhwysfawr newydd ar ddraenio ar gyfer datblygiadau newydd sydd ag arwynebedd o 100 metr sgwâr neu fwy. Ers mis Ionawr y...