(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Cyflwyno Gwobr i Magi Griffith yn Eisteddfod Llyn ac Eifionydd

Llongyfarchiadau mawr Magi Griffith am enwi ein pont newydd – ‘Pont Bodefail’.
Dyma Steffan Jones Pennaeth Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC Cyngor Gwynedd yn cyflwyno Magi Griffith gyda thystysgrif a chopi o lyfrau newydd sbon ‘Llewod Pont Britannia’ ym Mhentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.
Da iawn Magi!
I wybod myw am agoriad swyddogol Pont, Bodefail, cliciwch yma

Llun o Steffan Jones a Magi Griffiths yn yr Eisteddfod