(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Pont Aberdaron

Client:  Cyngor Gwynedd
Contractwr:  G H James Cyf
Cost y Cynllun:  £10k
Dyddiad Cwblhau:  2015

Gwybodaeth Prosiect

Strwythurau
Achoswyd difrod sylweddol i Bont Aberdaron gan lorri fawr a aeth ar goll wrth iddi ddilyn ei sat-nav ar ei ffordd yn ôl i Bwllheli.

Mae’r bont yn rhan annatod o gymuned Aberdaron a dyma’r prif gysylltiad i’r pentref, felly roedd yn rhaid cyflawni’r gwaith yn sydyn. Roedd y gwaith yn cynnwys adfer yr hen gerrig o’r afon ac ail-adeiladu’r parapet i fyny’r afon i gyd, gan gynnwys rhan o sbandrel y bont. A hithau yn bont restredig Gradd 2, roedd yn hanfodol adfer mwyafrif y cerrig gan gyfateb y cerrig newydd i’r gwreiddiol. Yn ogystal, oherwydd ei bod wedi’i rhestru, roedd yn rhaid ail-adeiladu’r bont gan ddefnyddio Mortar Calch Hydrolig Naturiol.

 

Rôl YGC oedd sicrhau fod pob caniatâd amgylcheddol angenrheidiol wedi ei dderbyn, cysylltu gyda’r adran gynllunio, penodi contractwr a goruchwylio’r gwaith ar y safle. Penodwyd G H James Cyf, contractwr lleol sy’n arbenigo mewn gwaith maen, i ymgymryd â’r gwaith. Gyda goruchwyliaeth agos a chydweithio â’r contractwr, cyflawnwyd y gwaith yn ddidrafferth ac roedd y bont yn agored eto cyn pen wythnos a hanner.