(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan Gwybodaeth Pont Borth/ Pont Menai

Embankment Stabilisation llanycil
Llanycil retaining Wall
llanycil road erosion
Mae’r wefan hon wedi ei datblygu i rannu gwybodaeth am y gwaith cynnal a chadw arfaethedig.  Mae’r gwaith yma yn hanfodol i gynnal y strwythur hanesyddol a phwysig yma.
Datblygwyd y wefan gan YGC ar gyfer UK Highways A55 Ltd.
Cliciwch ar yr linc isod i ddarganfod fwy am y wefan yma…