(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWS & EVENTS

Keep up-to-date with the latest news & events from YGC

Green Dragon Award for Bangor University

Green Dragon Award for Bangor University

NEWS & EVENTS Robert Williams of YGC presenting Professor John G Hughes, Vice Chancellor of Bangor University, and Ricky Carter, the Environmental Manager, with their Green Dragon Certificate (Environmental Management Standard). Following an intensive...

Investing in our future – Autocad 3DSX Max

Investing in our future – Autocad 3DSX Max

NEWS & EVENTS Fel rhan o’n ymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaeth, dros yr wythnos diwethaf, bu 6 aelod o’n Tîm fynychu cwrs 3 diwrnod Autodesk 3DSX Max. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnig gwasanaethau Dylunio 3D cynhwysfawr ar gyfer ein...

Dafydd Orwig Memorial Award

Dafydd Orwig Memorial Award

NEWS & EVENTS Llongyfarchiadau i Owen Duncan o YGC am ennill Gwobr Goffa Dafydd Orwig am ddefnyddio a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn y gweithle. Congratulations to Owen Duncan from YGC for winning the Dafydd Orwig Memorial Award for using and promoting the Welsh language...