NEWS & EVENTS Llongyfarchiadau i Owen Duncan o YGC am ennill Gwobr Goffa Dafydd Orwig am ddefnyddio a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn y gweithle. Congratulations to Owen Duncan from YGC for winning the Dafydd Orwig Memorial Award for using and promoting the Welsh language...