NEWS & EVENTS

Dafydd Orwig Memorial Award

Mar 24, 2017 | News

Llongyfarchiadau i Owen Duncan o YGC am ennill Gwobr Goffa Dafydd Orwig am ddefnyddio a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn y gweithle.

Congratulations to Owen Duncan from YGC for winning the Dafydd Orwig Memorial Award for using and promoting the Welsh language in the workplace.