(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

Hysbyseb dwy swydd

Prentis Peirianneg Sifil (Adeiladau ac Isadeiledd) (2 Flynedd) – Cyf: 19-077

Prentis Peirianneg Sifil (Dŵr ac Amgylchedd) (2 Flynedd) – Cyf: 19-076

Dewis dy ddyfodol!

Os wyt ti’n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu gyrfa fel peiriannydd sifil, gall dilyn prentisiaeth fod y cam nesaf i ti.

Mae’r prentisiaethau yma wedi’i chynllunio ar gyfer dysgwyr mewn cyflogaeth yn y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiladu.

Os wyt yn dymuno sicrhau rôl dylunio, goruchwyliaeth safle neu beirianneg sifil ac yn dymuno ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, mae’r brentisiaeth hon i ti!

Mae’r brentisiaeth yn rhoi sylfaen dda i ddysgu am y maes. Yn ogystal â hyn, mae’r rhaglen yn darparu’r arfau sy’n galluogi prentisiaid i fod ar y blaen ac yn gyfredol mewn maes pwnc sy’n newid yn gyflym iawn.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb amlwg yn y maes, sy’n gallu cyfathrebu gyda hyder, gweithio fel rhan o dîm, a dangos eu potensial i lwyddo fel prentis. Dim ond dechrau’r daith yw dilyn prentisiaeth – gall cwblhau’r brentisiaeth yma arwain at nifer o lwybrau cyffrous a chyfleoedd unigryw i ti fod yn beiriannydd sifil llwyddiannus.

Paid â cholli’r cyfle – ymgeisia nawr!

Cofia ddilyn y canllawiau i gwblhau’r ffurflen gais sydd wedi eu cynnwys yn y Pecyn Gwybodaeth Prentisiaethau. 

Am ragor o wybodaeth – https://www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau