(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Enillodd R L Davies & Son y teitl Partneriaeth Gorau gyda Thîm Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol yn Rownd Derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC – un o’r digwyddiadau mwyaf cydnabyddedig yng nghalendr y diwydiant adeiladu.

Barnodd panel o arbenigwyr y diwydiant restr o brosiectau o’r ansawdd uchaf o Gymru a Lloegr i wobrwyo’r gorau yn arloesedd technegol, cynaliadwyedd a dyluniad.

Mae R L Davies & Son wedi gweithio gyda thîm Rheolaeth Adeiladu awdurdod lleol o Gyngor Gwynedd (YGC) ers dros 30 o flynyddoedd ac maent wedi bod yn Bartneriaid dan Gynllun Awdurdod Partner LABC ers y cychwyn.

Cwmni contractio a datblygu o faint canolig yw R L Davies sydd â gwerthoedd traddodiadol megis defnyddio llafur lleol yn unig. Mae ganddynt berthnasau gweithio rhagorol gydag arolygwyr LABC yng Nghyngor Gwynedd (YGC).

Mae cydweithio’n agos dros y blynyddoedd wedi datblygu cyswllt a hyder cryf rhwng y ddau barti, gan sicrhau cyfathrebu ac arferion gwych ar gynlluniau datblygu.

Dywedodd Martin Barrow Evans, rheolwr Rheolaeth Adeiladu YGC yng Nghyngor Gwynedd “Mae’r contractwr hwn yn rhagori ar gysondeb ei waith, nid yn unig ar y safle, ond drwy’r cwmni cyfan.”

“Dros y blynyddoedd, maent wedi ennill sawl Gwobr LABC Rhanbarthol Cymru, a dwy wobr LABC genedlaethol am Ganolfan Ymwelwyr Castell Harlech sy’n Safle Treftadaeth y Byd a Nant Gwrtheyrn, y Ganolfan Iaith Genedlaethol i Gymru.”

Dywedodd Paul Everall, Prif Weithredwr LABC: “Llongyfarchiadau i R L Davies ar ennill y wobr fawreddog hon.

Maent yn enghraifft wych o sut mae cyfathrebu a chydweithrediad da yn cael y fath effaith gadarnhaol ar brosiectau adeiladu. Mae ein Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu yn gyfle i’r diwydiant ddathlu arferion da.

Mae ein henillwyr yn dangos sut mae perthnasau gweithio da gyda thimau rheolaeth adeiladu awdurdodau lleol yn cyflawni adeiladu o ansawdd uchel a chynaliadwy. Mae ein gwobrau yn unigryw oherwydd maent yn cydnabod sut mae’r cydweithrediad hwn yn gwella safonau a phroffesiynoldeb adeiladu ar draws y diwydiant.”

Dywedodd y panel o feirniaid arbenigol “Dangosodd yr enwebiad berthynas weithio lwyddiannus iawn sydd wedi’i meithrin ar sail ymddiriedaeth ac eglurhad llawn rhwng gweithwyr R L Davies & Sons ac arolygwyr LABC, a arweiniodd at gyswllt a hyder cryf rhwng y ddau barti.

Enghraifft wych a nodedig iawn o gynllun partneriaeth LABC ar waith – a’r buddion a ddarperir gan y cynllun.”

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC ar ddydd Gwener, 9 Tachwedd 2018 yn Westminster Park Plaza yn Llundain ac fe’i llywyddwyd gan Jon Culshaw, seren Dead Ringers, y digrifwr a’r argraffiadydd.

Mynychwyd y dathliad gan 860 o weithwyr proffesiynol o’r diwydiant adeiladu yn cynnwys contractwyr, penseiri a pheirianwyr er mwyn darganfod pa brosiectau fyddai’n ennill y 15 o gategorïau llawn cystadlu brwd.

Ynglŷn â Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC yn arddangos timau adeiladu a dylunio sydd wedi gorfod ymgiprys â materion technegol neu adeiladu cymhleth ynghyd â chyfyngiadau safle adeiladu. Maent yn amlygu datrysiadau arloesol a chreadigol a phroffesiynoldeb rheolaeth adeiladu sy’n arwain at brosiectau diogel, cynaliadwy ac o ansawdd uchel.

Mae rhagor o wybodaeth am Wobrau LABC i’w gweld yma: –

https://www.labc.co.uk/news/r-l-davies-son-win-2018-labc-building-excellence-awards-grand-finals