(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Cynllun Atal Llifogydd Hirael

Hirael water defence wall visualisation
Scheme aerial map plan
Hirael Water defence carpark visualisation
Mae’r prosiect hwn wedi deillio o ganlyniad i Gynllun Rheoli Risg Llifogydd Gorllewin Cymru. Mae’r cynllun hwn wedi nodi, yn ardal Hirael “y byddai cynnydd sylweddol mewn risg llifogydd gyda chodiad yn lefel y môr”.
Mewn ymateb, mae YGC ac AECOM yn dylunio cynllun risg llifogydd i amddiffyn y gymuned hyd at 2100.
Cliciwch ar yr linc isod i ddarganfod fwy am yr prosiect yma…