(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Cei Aberdyfi

Mae’r prosiect yn cynnwys gosod rhes pentwr dalennau newydd o flaen y pentyrrau presennol sydd wedi dirywio’n sylweddol. Mae’r clymau angori i gael eu hymestyn i gynnal y pentyrrau newydd.
Bydd top y pentyrrau presennol gan gynnwys y trawst capio yn cael ei dynnu a bydd wyneb y lanfa newydd yn cael ei godi dros ben y llinell pentwr wreiddiol. Bydd wyneb y pentwr newydd yn cynnwys grisiau wedi ei mewnosod i gyd-fynd â mynediad ystol traddodiadol i lawr y pentyrrau i ganiatáu mynediad mwy diogel i ddefnyddwyr.
Mae gwaith safle yn cael ei wneud gan TMS Maritime Ltd.