(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Dyma’r diweddaraf ynglŷn â newyddion a digwyddiadau YGC

Gwaith diogelu rhag llifogydd yn cychwyn yn Felinheli

Gwaith diogelu rhag llifogydd yn cychwyn yn Felinheli

Mae gwaith yn cychwyn ar gynllun atal llifogydd gwerth £700,000 a fydd yn helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau yn Felinheli. Mae’r prosiect Cyngor Gwynedd yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Bydd y Cynllun Diogelu Llifogydd ar Glan y Môr yn y...

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGCHysbyseb dwy swyddPrentis Peirianneg Sifil (Adeiladau ac Isadeiledd) (2 Flynedd) - Cyf: 19-077Prentis Peirianneg Sifil (Dŵr ac Amgylchedd) (2 Flynedd) - Cyf: 19-076Dewis dy ddyfodol!Os wyt ti'n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu gyrfa...

YGC wedi ei restru fel un o gant o Gyflogwyr gorau yn NCE 2019

YGC wedi ei restru fel un o gant o Gyflogwyr gorau yn NCE 2019

Mae YGC wedi ei restru fel un o 100 prif gwmnïau i weithio iddynt ar gyfer 2019, ac wedi derbyn Canmoliaeth Uchel yng nghategori ‘Effaith ar Wydnwch Hinsawdd’ (Impact in Climate Resilience) yng Ngwobrau Cwmnïau’r Flwyddyn y New Civil Engineer 2019. Mae rhestr bŵer...

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

NEWYDDION A DIGWYDDIADAUMae cynllun cyffrous i ad-drefnu darpariaeth addysg ym Mangor wedi cael hwb ychwanegol heddiw, gyda Chabinet Cyngor Gwynedd yn cadarnhau buddsoddiad i ymestyn Ysgol y Faenol. Bydd hyn yn cynyddu capasiti yr ysgol o 186 i 315 disgybl drwy...

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) wedi derbyn achrediad y Safon “Buddsoddwyr mewn Pobl”, sy'n arwydd o'n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl. Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy'n darparu...