(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Dyma’r diweddaraf ynglŷn â newyddion a digwyddiadau YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGCHysbyseb dwy swyddPrentis Peirianneg Sifil (Adeiladau ac Isadeiledd) (2 Flynedd) - Cyf: 19-077Prentis Peirianneg Sifil (Dŵr ac Amgylchedd) (2 Flynedd) - Cyf: 19-076Dewis dy ddyfodol!Os wyt ti'n chwilio am y cyfle perffaith i...

YGC wedi ei restru fel un o gant o Gyflogwyr gorau yn NCE 2019

YGC wedi ei restru fel un o gant o Gyflogwyr gorau yn NCE 2019

Mae YGC wedi ei restru fel un o 100 prif gwmnïau i weithio iddynt ar gyfer 2019, ac wedi derbyn Canmoliaeth Uchel yng nghategori ‘Effaith ar Wydnwch Hinsawdd’ (Impact in Climate Resilience) yng Ngwobrau Cwmnïau’r Flwyddyn y New Civil Engineer 2019. Mae rhestr bŵer...

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

NEWYDDION A DIGWYDDIADAUMae cynllun cyffrous i ad-drefnu darpariaeth addysg ym Mangor wedi cael hwb ychwanegol heddiw, gyda Chabinet Cyngor Gwynedd yn cadarnhau buddsoddiad i ymestyn Ysgol y Faenol. Bydd hyn yn cynyddu capasiti yr ysgol o 186 i 315 disgybl drwy...

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) wedi derbyn achrediad y Safon “Buddsoddwyr mewn Pobl”, sy'n arwydd o'n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl. Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy'n darparu...

Lansiad llyfryn newydd YGC

Lansiad llyfryn newydd YGC

Rydym wrth ein bodd cyhoeddi lansiad ein llyfryn newydd sbon. Mae ein llyfryn yn rhoi trosolwg o'r holl wasanaethau y gallwn eu cynnig i'n cleientiaid: - Ymgynghoriaeth Amgylcheddol Llifogydd ac Arfordirol Dylunio Adeiladau ac Arolygu Eiddo Dylunio...