(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWS & EVENTS

Keep up-to-date with the latest news & events from YGC

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) wedi derbyn achrediad y Safon “Buddsoddwyr mewn Pobl”, sy'n arwydd o'n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl. Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy'n darparu...

Lansiad llyfryn newydd YGC

Rydym wrth ein bodd cyhoeddi lansiad ein llyfryn newydd sbon. Mae ein llyfryn yn rhoi trosolwg o'r holl wasanaethau y gallwn eu cynnig i'n cleientiaid: - Ymgynghoriaeth Amgylcheddol Llifogydd ac Arfordirol Dylunio Adeiladau ac Arolygu Eiddo Dylunio...

Green Dragon Award for Bangor University

NEWS & EVENTS Robert Williams of YGC presenting Professor John G Hughes, Vice Chancellor of Bangor University, and Ricky Carter, the Environmental Manager, with their Green Dragon Certificate (Environmental Management Standard). Following an intensive...

Investing in our future – Autocad 3DSX Max

NEWS & EVENTS Fel rhan o’n ymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaeth, dros yr wythnos diwethaf, bu 6 aelod o’n Tîm fynychu cwrs 3 diwrnod Autodesk 3DSX Max. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnig gwasanaethau Dylunio 3D cynhwysfawr ar gyfer ein...