(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Dyma’r diweddaraf ynglŷn â newyddion a digwyddiadau YGC

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

NEWYDDION A DIGWYDDIADAUMae cynllun cyffrous i ad-drefnu darpariaeth addysg ym Mangor wedi cael hwb ychwanegol heddiw, gyda Chabinet Cyngor Gwynedd yn cadarnhau buddsoddiad i ymestyn Ysgol y Faenol. Bydd hyn yn cynyddu capasiti yr ysgol o 186 i 315 disgybl drwy...

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL

CYDNABOD YGC FEL BUDDSODDWR MEWN POBL Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) wedi derbyn achrediad y Safon “Buddsoddwyr mewn Pobl”, sy'n arwydd o'n hymrwymiad i wireddu potensial ein pobl. Mae YGC yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol, sy'n darparu...

Lansiad llyfryn newydd YGC

Rydym wrth ein bodd cyhoeddi lansiad ein llyfryn newydd sbon. Mae ein llyfryn yn rhoi trosolwg o'r holl wasanaethau y gallwn eu cynnig i'n cleientiaid: - Ymgynghoriaeth Amgylcheddol Llifogydd ac Arfordirol Dylunio Adeiladau ac Arolygu Eiddo Dylunio...