(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWYDDION A DIGWYDDIADAU

Dyma’r diweddaraf ynglŷn â newyddion a digwyddiadau YGC

Gwaith lliniaru llifogydd Rhostryfan yn cychwyn

DATGANIAD I’R WASG – GWYNEDD Gwaith lliniaru llifogydd Rhostryfan yn cychwynMae gwaith ar brosiect pwysig lliniaru llifogydd gwerth £1 miliwn wedi cychwyn ym mhentref Rhostryfan ger Caernarfon. Mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu'r cynllun sydd yn cael ei ariannu ar y...

Gwasanaeth cynghori cynhwysfawr ar ddraenio

Gwasanaeth cynghori cynhwysfawr ar ddraenio

Gwasanaeth cynghori cynhwysfawr ar ddraenio O fis Awst ymlaen, bydd adran Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd (YGC) yn cynnig gwasanaeth cynghori cynhwysfawr newydd ar ddraenio ar gyfer datblygiadau newydd sydd ag arwynebedd o 100 metr sgwâr neu fwy. Ers mis Ionawr y...

Gwaith diogelu rhag llifogydd yn cychwyn yn Felinheli

Gwaith diogelu rhag llifogydd yn cychwyn yn Felinheli

Mae gwaith yn cychwyn ar gynllun atal llifogydd gwerth £700,000 a fydd yn helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau yn Felinheli. Mae’r prosiect Cyngor Gwynedd yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Bydd y Cynllun Diogelu Llifogydd ar Glan y Môr yn y...

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGC

CYFLEOEDD PRENTISIAETH YGCHysbyseb dwy swyddPrentis Peirianneg Sifil (Adeiladau ac Isadeiledd) (2 Flynedd) - Cyf: 19-077Prentis Peirianneg Sifil (Dŵr ac Amgylchedd) (2 Flynedd) - Cyf: 19-076Dewis dy ddyfodol!Os wyt ti'n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu gyrfa...

YGC wedi ei restru fel un o gant o Gyflogwyr gorau yn NCE 2019

YGC wedi ei restru fel un o gant o Gyflogwyr gorau yn NCE 2019

Mae YGC wedi ei restru fel un o 100 prif gwmnïau i weithio iddynt ar gyfer 2019, ac wedi derbyn Canmoliaeth Uchel yng nghategori ‘Effaith ar Wydnwch Hinsawdd’ (Impact in Climate Resilience) yng Ngwobrau Cwmnïau’r Flwyddyn y New Civil Engineer 2019. Mae rhestr bŵer...

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

Cyngor Gwynedd yn cytuno i ymestyn Ysgol y Faenol

NEWYDDION A DIGWYDDIADAUMae cynllun cyffrous i ad-drefnu darpariaeth addysg ym Mangor wedi cael hwb ychwanegol heddiw, gyda Chabinet Cyngor Gwynedd yn cadarnhau buddsoddiad i ymestyn Ysgol y Faenol. Bydd hyn yn cynyddu capasiti yr ysgol o 186 i 315 disgybl drwy...