(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Llyfryn newydd sbon ar gyfer YGC

Rydym wrth ein bodd cyhoeddi lansiad ein llyfryn newydd sbon.

Mae ein llyfryn yn rhoi trosolwg o’r holl wasanaethau y gallwn eu cynnig i’n cleientiaid: –

  • Ymgynghoriaeth Amgylcheddol
  • Llifogydd ac Arfordirol
  • Dylunio Adeiladau ac Arolygu Eiddo
  • Dylunio Isadeiledd a Thrafnidiaeth – Ffyrdd, Strwythurau, Geo-dechnegol
  • Rheolaeth Adeiladu
  • Systemau Rheoli
  • Syrfewyr Meintiau ac Ymgynghoriaeth Costau

Rydym yn falch iawn bod y llyfryn newydd wedi’i argraffu ar bapur wedi’i ailgylchu 100%, mae hyn yn rhywbeth yr oeddem wedi ei gytuno, yn gynnar iawn yn y cam dylunio, gan gyd-fynd gyda’n gwerthoedd amgylcheddol.

Dywedodd Siôn Jones – Rheolwr Datblygu Busnes:

“mae llawer o waith caled wedi mynd i gasglu’r wybodaeth berthnasol o’r gwahanol gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig fel ymgynghoriaeth. Hoffwn ddiolch i’r holl staff a gyfrannodd at ddod â’r wybodaeth am eu timau, at ei gilydd “.

Huw Williams (Dde) Pennaeth YGC yn cyflwyno copi o’r llyfryn i’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cyngor Gwynedd (Chwith).

Siôn Jones (Chwith) Rheolwr Datblygu Busnes YGC ag y Dylunydd Graffeg Elgan Jones (Dde) gyda chopïau o’r llyfryn newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cyngor Gwynedd:

“Hoffwn ddiolch i Huw Williams am gyflwyno copi o’r llyfryn newydd i mi. Rwy’n hapus iawn gyda’r dyluniad ac yn gobeithio y bydd y llyfryn yn caniatáu i YGC arddangos eu meysydd arbenigedd ar draws sawl sector”.

Os hoffech gael copi am ddim o’r llyfryn, cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn, neu gasglu copi o Siop Gwynedd Caernarfon, Dolgellau neu Bwllheli.