(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Glan y Môr, Felinheli – Cynllun Gwarchod rhag Llifogydd, Cylchlythyr YGC i drigolion yn dilyn Sesiwn wybodaeth i’r cyhoeddAwst 2018

Roedd yr ymateb, ar y cyfan yn bositif, gyda nifer yn nodi y gallai’r cynllun fod yn gyfle ar gyfer gwella edrychiad Glan y Môr—yn ychwanegol i’r prif fwriad, sef gwarchod rhag llifogydd. Er enghraifft, awgrymwyd y gellid rhoi borderi i blannu blodau yma ac acw ar hyd y wal; roedd nifer hefyd yn nodi y byddai’n dda cael gwared ar y ’bollards’ concrit presennol.

Yn ogystal a’r agweddau cadarnhaol, codwyd nifer o gwestiynau a phryderon ynglŷn â’r cynllun. Rydym felly wedi paratoi’r Cylchlythyr yma er mwyn ceisio ymateb i’r cwestiynau hynny.

Cliciwch yma i weld y cylchlythyr llawn