(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

Lansio Llyfrau Llewod Pont Britannia

Rydym yn falch iawn o gefnogi cyfres o 4 llyfr STEM ‘Llewod Pont Britannia’ sydd wedi cael eu lansio heddiw ym Mhentref Technoleg a Gwyddoniaeth Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd.
Mae’r llyfrau wedi cael eu creu gan Dreftadaeth Menai, Porthaethwy. Mae rhagor o wybodaeth am y llyfrau ar gael ar wefan www.menaibridges.co.uk ac yn yr amgueddfa.