(01286) 679426 ygc@gwynedd.llyw.cymru

NEWS & EVENTS

Investing in our future – Autocad 3DSX Max

Mar 24, 2017 | News

Fel rhan o’n ymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaeth, dros yr wythnos diwethaf, bu 6 aelod o’n Tîm fynychu cwrs 3 diwrnod Autodesk 3DSX Max. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnig gwasanaethau Dylunio 3D cynhwysfawr ar gyfer ein cleientiaid.

……………………………………………………………………………………………………..

As part of our ongoing commitment to improving our service, over the past week, six members of our team attended a three day course on Autodesk 3DSX Max. This will enable us to offer a comprehensive 3D Design service for our clients.